Ondanks kou toch een geweldige training

Met deze lage temperaturen vonden we het niet verstandig de baan op te gaan. Dus deze keer geen training op de weg, maar een training in de kantine. Desondanks werd het toch wel een nuttige avond.

Onze cross trainer Henk Mertens, gaf een clinic in het verwisselen van een band en alles wat daarmee te maken had tot en met de positie van de snelspanner aan toe.

 

 

Daarna moest de jeugd zelf hun banden gaan verwisselen wat tot hilarische toestanden leidde. Zo werd de avond zeer zinvol ingevuld.

 

 

 

 

 

Na de clinic was er voor de oudere jeugd een training op de Tacx georganiseerd. De opkomst was hoog en onze trainer John Haazen wist weer het uiterste uit onze renners te halen. In onze verwarmde fitness ruimte werden leuke en zware oefeningen afgewisseld en de renners hadden veel plezier!

 

Aftrap van het nieuwe seizoen

Op zondagmorgen 25 februari stonden de jongste leden van onze vereniging te popelen om weer aan de gang te gaan. De jongste wielrenners bleven op de wielerbaan  voor hun eerste training. De oudere jeugd ging een ronde maken in de omgeving en de moutainbikers doken het bos in. Zo kon het heerlijke gevoel op de fiets weer ervaren worden. Iedereen moest wel weer even op gang komen en de temperatuur zorgde ervoor dat er toch al goed doorgetrapt moest worden om het wat warm te krijgen. Na afloop stond er voor iedereen wat te drinken klaar met een stuk gebak als dank voor de inzet in het afgelopen jaar.

Ook werd er even stil gestaan bij de prestaties die geleverd zijn bij het NK op de weg in 2017 en het NK veldrijden begin dit jaar. Als eerste werd Damy van den Bogaard gehuldigd. Bij het NK op de weg in 2017 behaalde zij een knappe 2e plek. Daarnaast was zij in 2017 Nederlands kampioen veldrijden. De kampioenen van R&TC Buitenlust willen wij graag goed op de foto hebben staan. De club had aan Mirte Klerkx gevraagd of zij een fotoshoot wilde maken en het resultaat mocht er wezen. Na een heuse verkiezing is er uiteindelijk 1 foto uitvergroot en deze krijgt een mooie plek in ons clubgebouw. Een ander exemplaar mag Damy thuis ophangen.

Daarna was het de beurt aan Koen Sonnemans om gehuldigd te worden. Deze jongeman uit Someren wist bij het NK weg in 2017 een schitterende 2e plaats te veroveren. Dat hij ook in de modder goed uit de voeten kan bewees hij bij het NK veldrijden. Daar wist hij wederom een podiumplek te bemachtigen, een mooie 3e plaats.

Als laatste werd Guus van den Eijnden gehuldigd. In de zomermaanden zit hij op de BMX en in de wintermaanden op de cyclocrosser. In beide takken van sport kan hij goed uit de voeten. Dit jaar wist hij voor de 4e keer in successie de Nederlandse titel in het veld te bemachtiging en ook hij werd in het zonnetje gezet.

Al met al prachtige prestaties en een heuse huldiging met receptie was dan ook meer dan verdiend!

Buitenlust trekt positieve lijn door

In 2017 werd de start gemaakt met Buitenlust 2.0. Een ambitieus plan met als doel om in 4 jaar tijd weer te groeien naar een wielervereniging waarin alle categorieën van jeugd tot elite vertegenwoordigd zijn in combinatie met regionale en maatschappelijke betrokkenheid. Deze week werd de balans opgemaakt tijdens de druk bezochte jaarvergadering.

Vanuit het plan wordt er gewerkt vanuit een nieuwe structuur. Het sportieve deel wordt aangestuurd vanuit sportzaken door Rob Thaens. De wijziging op sportief gebied op basis van het Buitenlust 2.0 plan werpt al direct zijn vruchten af. Samen met de diverse trainers en de geweldige inzet van onze leden zijn er mooie stappen voorwaarts gezet. Qua sportieve prestaties was het dan ook een heel mooi jaar. Vele podiumplekken werden er behaald en tijdens de Nederlandse kampioenschappen stonden er diverse leden op het podium tot en met het hoogste schavot aan toe. Begin 2017 wisten Damy van den Bogaard en Guus van den Eijnden in hun leeftijdscategorieën bij het veldrijden het Rood-Wit-Blauwe tricot te veroveren. Daarnaast was de 3e plaats van Liz Toonen ook een puike prestatie. In het wegseizoen werd er zowel door Damy van den Bogaard als Koen Sonnemans een 2e plaats behaald tijdens het NK en ook op de weg werden er vele ereplaatsen behaald door onze renners en rensters. Zo’n 2 weken geleden was het NK veldrijden voor de jeugd in Hoogeveen. Guus van den Eijnden wist daar voor de 4e maal in successie de nationale titel te veroveren en Koen Sonnemans behaalde een prachtige bronzen plak. De MTB-ers zijn ook aan de slag gegaan en hebben zich bewezen in de diverse wedstrijden. Deze tak van de wielersport groeit gestaag binnen onze vereniging en de deelname aan het NK was dan ook een mooie bekroning daarvan.

Het facilitaire gedeelte wordt in de nieuwe structuur aangestuurd door Wim Engels. Wim had al zitting in het bestuur en wil graag mee verder bouwen Buitenlust. In het afgelopen jaar zijn er al mooie vorderingen gemaakt. Onder zijn leiding is de schitterende verbouwing gerealiseerd van de kleedlokalen. Voor dit jaar staat de verlichting van de accommodatie op het programma welke in samenspraak met de gemeente zal worden gerealiseerd.

De taak vanuit Operations gaat ingevuld worden door Joop Engelen. Een hele mooie uitdagende taak met de aanloop naar het NK veldrijden voor de jeugd op 26 januari 2019 op Berkendonk. Daarnaast worden de nieuwe sponsorcontracten afgesloten zodat in dit najaar het nieuwe tenue gepresenteerd kan worden.

De functie van secretaris werd al ingevuld door Michel van Kempen en hij blijft dit ook doen. De post van penningmeester wordt overgenomen door Melanie van de Weijer. Daarbij blijft Piet Damen als bestuurslid actief.

Johan van der Vorst had aangegeven te stoppen als voorzitter. Fons van Katwijk werd voorgedragen als nieuwe voorzitter en door de leden verkozen. Aan hem de mooie taak om vervolg te geven aan de succesvol ingeslagen weg.

Door de herstructurering van het bestuur zijn er ook enkele functies vervallen. Eric Tollens en Priscilla van der Maden werden bedankt voor hun inzet en kregen de bloemen overhandigd door de kersverse voorzitter. Ook richtte hij een woord van dank richting de scheidend voorzitter Johan van der Vorst. Als opvolger van Jos van der Vleuten 9 jaar geleden was kenmerkend voor de bestuursperiode de financiële crisis. Dit lijkt nu al weer een tijd te zijn geleden maar Johan heeft Buitenlust met zijn creativiteit en netwerk er goed doorheen weten te loodsen. Als dank voor zijn inspanning werd hij benoemd tot erelid van de vereniging.

Rien van Horik werd ook in het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarig jubileum. Voor de wijze waarop hij die 40 jaar heeft ingevuld is de club hem zeer erkentelijk. Als microfonist heeft hij een hele mooie carrière opgebouwd. Voor onze club heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed en verschillende zaken goed gedocumenteerd.  Hij werd dan ook benoemd als lid van verdienste.

Daarnaast waren er ook nog bloemen voor Fons van Katwijk. Na 30 jaar zet hij een punt achter zijn lidmaatschap. In die jaren heeft hij zich op verschillende manieren ingespannen voor onze club. Zijn zoon Ferdy heeft het stokje overgenomen en verzorgd in de winterperiode samen met Henk Mertens de geroemde veldrittraining op woensdag voor de hogere categorieën.

Als laatste werd de Harrie van der Aa bokaal uitgereikt. Deze wisselbokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan de vrijwilliger van het jaar. Wim van der Aa, de zoon van, was aanwezig om de bokaal uit te reiken. Na een mooi verhaal over wie zijn vader was en wat deze betekend heeft voor de vereniging werd de bokaal overhandigd aan Harrie van Bakel. Verschillende jaren doet hij de groenvoorziening op de accommodatie en daarnaast verleend hij allerlei hand- en spandiensten. Zijn inspanning werd dan ook terecht beloond.

Het was een geslaagde jaarvergadering waarin de positieve lijn die Buitenlust is ingeslagen goed naar voren kwam. Samen met alle leden hebben we er weer zin in om er een succesvol jaar van te maken.

Sfeervol NK veldrijden voor Buitenlust in Hoogeveen

De voorbereidingen waren gedaan, de spullen gepakt en daar gingen we dan. Op weg naar Hoogeveen naar het NK veldrijden voor de jeugd.

Op vrijdagavond konden onze renners en rensters het parcours verkennen. Een parcours wat door de vele regen een grote modderbak was geworden. De hoogteverschillen in combinatie met technische stukken maakten het tot een grote uitdaging. Terwijl de kinderen het parcours aan het verkennen waren, werd door de ouders de Buitenlust VIP-box geïnstalleerd.

Zaterdagmorgen stond de eerste Buitenlust renner aan de start, Jasper van Katwijk. Ook Damy van den Boogaard stond klaar aangezien zij een minuut later mocht starten. Het starten gebeeurde met een verkeerslicht en de spanning was zichtbaar op alle snoetjes. Daar gingen ze dan. Jasper ging goed mee in het veld en wist de snelheid goed vast te houden. Eenmaal aangekomen in de carrousel, waar de Buitenlust VIP-box stond, reed hij door een golf van geluid heen en kon hij nog net dat beetje extra geven. Uiteindelijk kwam hij als 8e over de streep.

Ondertussen was ook Damy gestart. Ze zat midden in het veld en wist al snel naar voren te komen. Links en rechts reed ze haar leeftijdgenootjes voorbij en het duurde niet lang of ze lag aan kop. Steeds verder fietste ze weg en toen gleed ze plotsklaps onderuit in een gladde bocht. Eenmaal weer op de fiets was de afstand tot de podiumplekken behoorlijk. Ondanks dit alles ging ze weer volle bak er tegen. Knap hoe ze weer tot op het wiel kwam en uiteindelijk als 4e finishte.

Bij de meisjes in categorie 2 was Hailey Gerrits er helemaal klaar voor. Modder is de favoriete ondergrond voor haar en ze schoot dan ook als een komeet uit de startblokken. Beheerst bedwong ze alle natuurlijke hindernissen en met een klein glimlachje richting haar supporters ging ze richting de finish. Als 13e kwam ze over de streep en ze had er van genoten.

In categorie 3 bij de jongens stond Koen Sonnemans aan het vertrek. Hij vertrok met de eersten en schoof snel op in het veld. De nummer 1 was al snel vertrokken. Daarachter begon de strijd om de 2e plek. Koen lag al snel 3e en kwam tot het wiel van de nummer 2. Dit kon hij net niet houden maar hij wist wel zijn 3e plek veilig te stellen. Een hele knappe prestatie in dit sterke deelnemersveld.

In categorie 3 meisjes verdedigde Chloë Gerrits de kleuren van onze vereniging. En dat deed ze meer dan geweldig. Als één van de weinige meisjes in haar categorie wist ze iedere keer door de zandbak te fietsen. Op de loopstroken omhoog wist ze goed het gat dicht te gooien voor degene achter  haar en kwam als 8e over de meet.

In categorie 4 jongens stond Lars van de Weijer klaar voor zijn NK. Hij had het parcours goed verkend en kon dan ook goed mee. In het midden van het veld wist hij zijn plek goed vast te houden. Het harde werken werd uiteindelijk beloond met een 25e plek.

Bij de meisjes in categorie 4 stond Sara Sonnemans aan het vertrek. Bij de start zat ze in het midden van het veld. Bij de eerste beklimming kwam het meisje voor haar niet boven en moest zij ook afstappen. Een boeiende achtervolging voor de podiumplaatsen begon. Het doorzettingsvermogen werd beloond met een knappe 5e plek.

In de pauze werd de kinderen gehuldigd die bij de eerste 5 waren geëindigd. Damy, Koen en Sara werden gehuldigd onder luid applaus. Ondertussen werd er weer verse koffie gezet in onze VIP-box en werden de broodjes hamburger klaar gemaakt. Degene die het koud hadden konden zich opwarmen bij de kachel en buiten werden de fietsen geprepareerd voor de oudere kinderen.

In categorie 5 bij de meisjes zou Maud Tollens aan het vertrek staan. Helaas liet de gezondheid te wensen over. We wensen haar dan ook alle gezondheid toe.

Bij de jongens in categorie 6 hadden we 3 ijzers in het vuur. Devin Steijvers en Krijn Veldboer kwamen hun eerste NK beleven en Guus van den Eijnden ging voor een 4e titel op rij. Bij Devin zat het niet helemaal mee. Hij was onfortuinlijk in zijn wedstrijd en des te knapper dat hij zijn wedstrijd tot een goed einde wist te brengen om uiteindelijk als 44e te finishen. Krijn reed een prima wedstrijd. De moeilijke stukken wist hij goed door te komen. Hij wist het tempo zodoende goed vast te houden en kwam uiteindelijk als 33e over de streep. Vooraan ontspon zich een prachtig gevecht tussen Jelte Jochems en Fast Guuske. Het technische gedeelte lag op het laatste gedeelte van het parcours en Guus wist dat hij daar het verschil kon maken. Daar stond ook de VIP-box van Buitenlust met alle supporters. In de laatste ronde zat Guus op een klein gaatje. De handigheid waarmee hij het technische stuk aanviel in combinatie met alle support zorgde ervoor dat Guus het gat steeds kleiner wist te krijgen. Een klein slippertje van Jelte en ze gingen weer zij aan zij richting de laatste bocht. In de laatste lijn had Guus een betere lijn te pakken en dit in combinatie met een geweldige spurt zorgde ervoor dat het rood-wit-blauw weer om zijn schouders kwam.

Bij de meisjes in categorie 6 stonden Britt Kerste, Jony van den Eijnden en Lotte Sonnemans klaar voor hun NK. Na een halve ronde zaten de Buitenlust rensters kort bij elkaar te fietsen aan de voorkant van het veld. Lotte fietste een ijzersterke wedstrijd. Knap hoe zij het parcours aan durfde te vallen. Helaas sloeg het noodlot toe. Een onfortuinlijke val zorgde voor een pijnlijke arm en een kromme achterderailleur. De pijn kon ze nog wel verbijten maar met een ketting die er maar niet op wilde blijven bleek finishen helaas niet mogelijk. Jony streed voor wat ze waard was. Ze kon haar vermogen niet voldoende kwijt op de zompige ondergrond. De strijdlust werd daar zeker niet minder van en op karakter wist ze te finishen als 9e. Britt liet zien dat ze een echte kampioenschapstrijder is. Ze wist als maar verder op te rukken naar de voorkant van het veld en met haar goede loopvermogen verbeterde ze continue haar positie. Eenmaal op plek 5 verloor ze net haar evenwicht en moest een plek prijs geven waardoor ze uiteindelijk als 6e over de finish kwam.

Het NK in Hoogeveen was een goed georganiseerd evenement met een uitdagend parcours. Komend jaar is de beurt aan ons om dit te evenaren als wij het NK mogen organiseren. De sfeer die we samen hebben gemaakt bij dit NK als Buitenlust is een heel mooi vertrekpunt om er komend jaar een fantastisch evenement van te maken.

Jos van der Vleuten Cross 2018 was één groot feest

Wat hebben we met z’n allen genoten van de Jos van der Vleuten cross! Het was een geweldige avond met mooie wedstrijden in een prima sfeer.

Een paar weken geleden zijn we begonnen met de voorbereidingen. Er werd nagedacht over hoe het parcours moest worden, de lijsten voor de inkopen werden gemaakt en uiteraard ging het over de tent. Moest die er nu wel of niet komen. Uiteindelijk is er voor gekozen om de tent achterwege te laten. We hebben ons zelf de uitdaging gegeven om een parcours te maken waarbij de renners een breed en uitdagend parcours hadden en waarbij het publiek meerdere malen de renners en rensters konden zien. In onze ogen zijn we prima geslaagd in deze opzet.

Veel publiek was er aanwezig en we konden het erg waarderen dat onze Wethouder, de heer Stienen, ook even een kijkje kwam nemen. Het publiek kreeg dan ook prachtige wedstrijden voorgeschoteld. De eerste was om 15.15u. Daarbij reden onze eigen mtb-ers een onderlinge wedstrijd. Het hele veldritseizoen zijn we samen, veldrijders en mtb-ers, aan het trainen geweest en het is als vereniging mooi om te zien hoe je samen zo’n evenement kunt laten slagen.

Om 16.30u stond categorie 1 aan het vertrek met daarbij Damy van den Bogaard en Jasper van Katwijk aan het vertrek. Na 3 rondes strijd moest Damy in eigen huis net haar meerdere erkennen en finishte ze als 2e meisje (4e algemeen). Komende week is het hopelijk precies omgedraaid. Jasper deed z’n uiterste best en kwam als 7e jongen (12e algemeen) over de streep. Meteen al iemand van onze club op het podium bij de jongste categorie dus het begin was gemaakt.

In categorie 2 stond Hailey Gerrits klaar om de kleuren van onze club te verdedigen en dat deed ze met verve. Ze finishte als 3e meisje (13e algemeen) en ook zij mocht op het podium. In categorie 3 waren het Koen Sonnemans, Ryan van de Westerlo, Chloë Gerrits en Yari Verhulst die er voor gingen strijden om de bloemen in eigen huis te houden. Bij de start konden onze renners het wiel niet houden van de latere nummer 1. De strijd om plek 2 werd daardoor niet minder interessant. Uiteindelijk reed Koen Sonnemans naar een hele mooie 3e plaats en ook hij mocht dan ook het podium betreden. Ryan fietste een hele nette wedstrijd en kwam uiteindelijk 11e jongen (12e algemeen) door de aankomst. Chloë kwam na een wat moeizame start steeds beter in haar ritme en werd zo 10e meisje (22e algemeen). Ook Yari gaf zich voor de volle 100% en gaf ondanks z’n valpartij niet op. Dit werd beloond met een klassering als 13e jongen (28e algemeen).

De laatste categorie voor de pauze, categorie 4, stonden Sara Sonnenmans en Lars van de Weijer aan het vertrek. Lars had dikke pech, zijn ketting sloeg vast in het achterwiel. Na flink wat getrek kwam deze uiteindelijk weer los en kon hij z’n weg vervolgen om te finishen als 18e jongen (28e algemeen. Ondertussen was Sara bezig met de strijd voor plek 2. Met het thuisvoordeel en enkele tactische zetten deed ze er alles aan om de 2e plek te bemachtigen. Dit lukte haar net niet maar wel weer een mooie 3e plaats (11e algemeen) en dus podium.

In de pauze werden de prijzen uitgereikt door de broer van Jos van der Vleuten, Ferry van de Vleuten. We waren vereerd dat hij dit wilde doen. Samen met de rondemissen Chloë Gerrits en Sara Sonnemans werden de bekers en prachtige bloemen overhandigd.

Na de pauze stond categorie 5 klaar voor de start. In dit deelnemersveld 3 Buitenlust renners. Maud Tollens kon de hele wedstrijd goed doortrekken en ging iedere ronde weer wat sneller. Dit leidde tot een plek als 4e meisje (27e algemeen). Tycho Verhulst wilde maar wat graag mee doen aan de wedstrijd op eigen terrein. Hij gaf alles wat hij in zich had. Alles deed zeer bij hem maar opgeven, dat nooit. Hij finishte heel netjes als 35e  jongen (41e algemeen). Ook Tristan van Bakel had er zin in. Een beetje gespannen was hij wel. Eenmaal van start deed hij keurig zijn ding en kwam keurig als 36e jongen (42e algemeen) over de meet.

In categorie 6 stonden er maar 6 renners van onze club aam het vertrek. Bij het startsein schoot Guus van den Eijnden als een komeet weg en ze zagen hem pas terug bij de finish. Een ware demonstratie die werd beloond met een 1e plaats. Jony van den Eijnden fietste een sterke wedstrijd. Na een fel begin was het even zoeken naar het juiste ritme en dit kreeg ze zeker gevonden. Halverweg de wedstrijd reed ze weg bij haar concurrente en finishte als  2e meisje (9e algemeen. Ook Britt Kerste reed een meer dan prima wedstrijd. Ze kon de snelheid goed vasthouden en belande net naast het podium als 4e meisje (14e algemeen). Lotte Sonnemans gaf een goed vervolg aan de wedstrijd van vorige week. Ondanks een aanlopend wiel bleef ze gaan en finishte ze7e meisje (25e algemeen). Krijn Veldboer kon lang mee in het veld. Hij wist zich goed vast te bijten in het wiel voor hem. Op het laatst nog wat plaatsen moeten prijs geven met uiteindelijk een plek als 22e jongen (29e algemeen). Devin Steijvers krijgt als maar meer wedstrijdervaring en dat is te zien. Iedere week weer komt hij verder naar voren en op vertrouwd terrein leidde dit tot een 26e  plek bij de jongens en 34e algemeen.

Als Buitenlust kunnen we terug kijken op een zeer geslaagd evenement. Ook in sportief opzicht kunnen we meer dan tevreden zijn. Met 18 renners en rensters aan het vertrek en maar liefst 6 podiumplekken kunnen we toch wel spreken van een goede generale voor het NK.

Het was mooi om samen te werken aan het laten slagen van dit evenement en we durven gerust te stellen dat dit meer dan goed is gelukt, bedankt iedereen en dan met name de sponsoren zonder wie dit evenement door had kunnen gaan!

 

NK Veldrijden Jeugd 2018 komt eraan!

Nog een goede week en dan vindt het Nederlands kampioenschap veldrijden voor de jeugd plaats in Hoogeveen. Maar liefst 14 renners en rensters van RTC Buitenlust staan aan het vertrek om te strijden voor wat ze waard zijn.

De eerste die in actie mag komen is Jasper van Katwijk. Om 10.00u gaat hij van start in categorie 1 jongens (8 jaar) voor zijn allereerste NK. Eén minuut later klinkt het startschot voor Damy van den Boogaard in categorie 1 meisjes (8/9 jaar). Verschillende keren dit seizoen mocht ze al het hoogste ereschavot bestijgen. Zij gaat dan ook proberen de titel te verdedigen om vervolgens de kampioenstrui weer mee naar Helmond te nemen.

In categorie 2 meisjes (10 jaar) staat Hailey Gerrits aan de start om haar kwaliteiten te tonen. Knap hoe zij zich dit seizoen staande heeft weten te houden en zelfs podiumplekken heeft behaald.

In categorie 3 (10 jaar) gaat Koen Sonnemans proberen om het minimaal net zo goed te doen als tijdens het NK op de weg waar hij 2e werd. Dat het wel goed zit met de vorm heeft hij de afgelopen tijd wel laten zien. Hopelijk zet hij een kroon op een schitterend seizoen. In de categorie 3 meisjes (11 jaar) gaat Chloë Gerrits er alles aan doen om de ontwikkeling die ze dit jaar heeft doorgemaakt te bekronen met een mooie plek in het sterke deelnemersveld.

In categorie 4 jongens (11 jaar) staat Lars van de Weijer aan het vertrek. Dat hij een heel peloton aan kan aanvoeren bewijst hij al als Jeugdprins van Ganzegat in de polonaise, dus we zijn zeer benieuwd hoe dit op cyclocrosser gaat in Hoogeveen. In categorie 4 meisjes (12 jaar) heeft Sara Sonnemans verschillende keren het podium bestegen tot en met de hoogste trede toe. Een podiumplek voor haar zou passen bij dit prachtige veldseizoen.

Na de pauze staat in categorie 5 meisjes (13 jaar) Maud Tollens aan het vertrek. Ze heeft al meermaals bewezen dat ze hoge ogen kan gooien. In een voor haar wisselend seizoen hopen we dat alles een keer op z’n plek valt wat leidt tot een mooie klassering.

In categorie 6 jongens (13 jaar) staan er maar liefst 3 renners van RTC Buitenlust aan het vertrek. Devin Steijvers heeft net zijn eerste wedstrijden gefietst. Het zal voor hem een hele belevenis worden in Hoogeveen. Ervaring opdoen zal voor hem met name het motto zijn. Krijn Veldboer is al verschillende seizoenen bezig. Een deelname aan een NK staat nog niet op zijn palmares. Daar gaat in Hoogeveen verandering in komen en hopelijk gaan er nog vele volgen. Ook Guus van den Eijnden staat aan het vertrek. Een heel seizoen is het al stuivertje wisselen met Jelte Jochems. Al 3 jaar op rij is de Nederlandse driekleur meegegaan naar Gemert. Fast Guuske zal er alles aan gaan doen om dit voor een 4e achtereenvolgende keer te doen. In categorie 6 meisjes (14 jaar) staan er 3 jonge dames aan het vertrek. Voor hen zal het zeker een speciaal NK worden aangezien zij komend jaar de overstap maken naar de categorie nieuweling-meisjes.  Lotte Sonnemans heeft dit jaar bewezen dat ze goed mee kan doen. Dit werd ook beloond met punten in het regelmatigheidsklassement. Het zou mooi zijn als ze een goed vervolg geeft aan dit seizoen en strijdend naar een mooie klassering rijdt. Dit geldt ook voor Britt Kerste. In verschillende wedstrijden heeft ze haar karakter getoond. Als ze dat op dit NK ook naar voren weet te brengen dan kan zij zo maar eens voor een verrassing gaan zorgen. Jony van den Eijnden is bezig aan een sterk seizoen. Met name in de crossen waar ze haar vermogen goed kwijt kan laat ze zich goed van voren zien. Als het dubbeltje een beetje de goede kant uit wil vallen is er voor haar veel mogelijk.

Zaterdag 27 januari is een dag die bij bovenstaande renners en rensters met rood staat omcirkeld in de agenda. Wij wensen hen allen een sportieve strijd toe en dat ze het beste met veel plezier uit zichzelf naar boven weten te halen.

Crossen door weer en wind

Er is dit weekend weer veel gecrossed door onze renners. Het weer was er ook perfect voor. Op zaterdag was er regen in Moergestel en vandaag sneeuw in Hapert en Beesel. En dat hebben ze geweten!

Alle zieke renners van afgelopen week stonden ook weer aan de start van de wedstrijd in Moergestel. Onze renners hebben zich weer van hun beste kant getoond met mooie uitslagen en veel podiumplaatsen.

In Hapert lag het er parcours er door de sneeuw spekglad bij. De wedstrijden werden gekenmerkt door veel glibberpartijen waar ook onze renners bij betrokken waren. Maar dat mocht de pret niet drukken, ook hier hebben ze allemaal mooie uitslagen gereden en stonden we er weer bij op het podium.

De mountainbikers twijfelden nog even, maar ook zij hebben hun wedstrijd in de Toma Cycles Cup afgewerkt in Beesel. Een zwaar en technisch parcours en tegen de verwachting in een groot deelnemersveld. Ook Remco, Thijs en Daniel hebben beklijvende duels uitgevochten en mooie resultaten behaald.

 

NK Veldrijden Jeugd 2019 naar Helmond

Het Nederlands Kampioenschap veldrijden voor de jeugd in het seizoen 2018/2019 zal worden verreden in Helmond. De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie heeft de organisatie van dit evenement toegekend aan R&TC Buitenlust. Zij neemt de organisatie dan ook graag voor haar rekening.

Na een zeer geslaagde repetitie op zaterdag 14 oktober met de Helmcross op Berkendonk is de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie ervan overtuigd geraakt dat de organisatie en de locatie in Helmond in goede handen zijn.

Het bericht van de KNWU werd door de vereniging en de wethouder Frans Stienen van Sport van de gemeente Helmond met groot enthousiasme ontvangen. “Fantastisch nieuws! Gefeliciteerd en succes met de voorbereidingen” was de reactie van de wethouder.

Het kampioenschap zal begin 2019 worden georganiseerd in recreatiegebied Berkendonk in Helmond. Dit recreatiegebied is een prachtig decor voor een kampioenschap en biedt de renners en rensters veel afwisseling. Er zal een uitdagend parcours uitgezet worden om er een waardige titelstrijd te kunnen verrijden.

R&TC Buitenlust kent een lange traditie in het veldrijden en heeft al diverse kampioenen opgeleid. Ook volgend jaar zullen de ‘thuisrenners’ gebrand zijn op goede prestaties. De renners en rensters in de leeftijd van 8-14 jaar zullen gaan strijden voor de gouden medaille en uiteraard de rood-wit-blauwe trui, onze nationale driekleur die een jaar lang om de schouders zal prijken.

Op korte termijn zal gestart worden met de voorbereiding voor dit mooie evenement. De voorbereidingen en nieuwsberichten kunnen dan worden gevolgd via internet, www.nkveldrijdenjeugd2019.nl en via facebook “NK Veldrijden Jeugd 2019”.

Ook de zandbak is opgeknapt

Niet alleen de kleedlokalen waren aan een opknapbeurt toe. Ook onze zandbak was wel aan vernieuwing toe. Henk Mertens, onze CX trainer, heeft samen met Dura Vermeer de zandbak voorzien van een nieuwe laag zand zodat onze renners weer het maximale kunnen halen uit de zandtrainingen.

Wij danken Dura Vermeer  voor deze bijdrage!